Nieuws

Identificatieplicht uitzendkracht: zo zit het

Neemt u een nieuwe medewerker in dienst? Dan bent u verplicht om zijn of haar identiteit te controleren. Dit geldt niet alleen voor vaste werknemers, maar ook voor uitzendkrachten.

EU bereikt akkoord over gelijke lonen voor gelijk werk

gelijke lonen gelijk werk detacheringsrichtlijn
Na anderhalf jaar onderhandelen hebben de EU-lidstaten een akkoord bereikt over herziening van de Europese detacheringsrichtlijn. Over vier jaar krijgen Europese medewerkers gelijke lonen voor gelijk werk.

Regeling internationaal handelsverkeer van kracht per 1 juli 2017

Regeling internationaal handelsverkeer
Wilt u een werknemer uit het buitenland trainen om met een nieuwe machine te werken? Sinds 1 juli 2017 heeft u hier geen tewerkstellingsvergunning meer voor nodig.

Succesverhaal: Goede en gemotiveerde werknemers herplaatsen op andere locatie

e&a
Toen een klant een paar van onze mensen geen werk meer kon bieden, zijn we direct aan de slag gegaan om vervangend werk voor hen te zoeken.

Flexmigranten verdienen warm welkom

huisvesting flexmigranten
Uit een onderzoek dat de ABU en NBBU naar flexmigranten in Nederland lieten uitvoeren, bleek dat deze groep van grote toegevoegde waarde is voor onze arbeidsmarkt. De ABU en NBBU stellen, net als de Rijksoverheid, dat een warm welkom voor deze groep dan ook van groot belang is.

Flexmigrant boost Nederlandse economie

Flexmigrant
Flexmigranten vormen een steeds belangrijker onderdeel van de Nederlandse arbeidsmarkt. Om meer inzicht te krijgen in deze groep lieten de ABU en NBBU in 2016 een onderzoek uitvoeren.

Nederland kent steeds meer Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten

uitzendbureau productie tilburg
De grootste groep arbeidsmigranten in Nederland zijn nog altijd Polen. Echter, het aantal Bulgaren en Roemenen dat hier komt werken stijgt meer en meer.

Privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming

privacy persoonsgegevens
Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Wij geven 4 adviezen om u hierop voor te bereiden.

Privacywetgeving: hoe gaat u met persoonsgegevens van medewerkers om?

privacy medewerkers
Gemiddeld zitten de gegevens van een persoon in honderden tot duizenden bestanden. Dat deze gegevens voldoende worden beveiligd, is iets waar ieder persoon op moet kunnen rekenen.

Mogelijkheden voor uitruil extraterritoriale kosten van Poolse medewerkers

Extraterritoriale kosten
Medewerkers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om te werken, ontvangen vaak een vergoeding voor de extra kosten van hun verblijf in ons land: de extraterritoriale kosten.