Productie


Onze processen voldoen aan de gewenste flexibele capaciteitsbehoefte

Onze processen voldoen aan de gewenste flexibele capaciteitsbehoefte

Productiebedrijven hebben, bijvoorbeeld door invloeden van het seizoen, te maken met pieken en dalen in de capaciteitsbehoefte. Onze processen zijn zo ingericht dat we goed om kunnen gaan met deze gewenste flexibiliteit. Als de ene opdrachtgever de productie wil afschalen, plaatsen wij onze uitzendkrachten bij andere opdrachtgevers die juist willen opschalen. Door dit goed in te richten, voorzien wij iedere opdrachtgever op het juiste moment van het juiste aantal goed gekwalificeerde uitzendkrachten.Productiviteit en kwaliteit

Productiviteit en kwaliteit

In de productie draait het om productiviteit en kwaliteit. Het belang daarvan neemt alleen maar verder toe. Onze uitzendkrachten zijn zich hiervan bewust. Ze weten dat ze moeten zorgen voor voldoende producten die aan de kwaliteitsnormen beantwoorden. Omdat kwaliteitsbewaking zo belangrijk is, controleren wij direct op de werkvloer. Zo zijn we in staat om snel in te grijpen en te corrigeren waar nodig. Alles is erop gericht dat u uw eindklant tevreden kunt stellen.Meelopen op de productievloer

Meelopen op de productievloer

Voordat we voor een nieuwe opdrachtgever aan de slag gaan, werkt een manager van E&A een dag mee op de productievloer. Zo weten we wat er gevraagd wordt van een uitzendkracht en waarop we moeten letten. Met deze kennis zijn we in staat om de juiste flexwerkers voor u te selecteren: iedere E&A uitzendkracht is geschikt om het werk goed uit te voeren. Onze flexwerkers voelen zich prettig bij het werk dat ze moeten doen. Daardoor is het ziekteverzuim lager dan gemiddeld in de productiesector.Praktijk van productiebedrijven

Praktijk van productiebedrijven

E&A werkt voor verschillende productiebedrijven. Dankzij deze ervaring kennen we de praktijk en weten we wat belangrijk is in de sector. En zijn we in staat om op de juiste aandachtspunten te sturen. Uiteraard zijn we op de hoogte van alle binnen de sector geldende veiligheidsnormen. We zien erop toe dat al onze uitzendkrachten die strikt naleven.Zo gingen onze uitzendkrachten aan de slag voor Limex