Keurmerken


Keurmerken - E&A

Dat we gaan voor het welzijn van onze flexkrachten, onderstrepen we met onze keurmerken. E&A heeft vier keurmerken die onze kwaliteit bewijzen. Voor elk keurmerk worden we regelmatig gecontroleerd, zodat u er doorlopend van verzekerd bent dat wij nog steeds voldoen aan de gestelde eisen.


ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) behartigt de belangen van ondernemers in de Nederlandse flexbranche. Sinds 1961 is ABU leidend in de wereld van flexibel werk. ABU-leden voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, de afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Het ABU-lidmaatschap laat opdrachtgevers én flexkrachten zien dat wij staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat we periodiek worden gecontroleerd, is de kwaliteit continu gewaarborgd.

Download hier de ABU-whitepaper Arbeidsmigranten. Van groot belang voor Nederland.

Download hier de ABU-gedragscode.

Download hier de ABU-Employment code en charter.

SNF

Stichting Normering Flexwonen (SNF) certificeert organisaties die huisvesting aanbieden voor arbeidsmigranten. Bedrijven met het keurmerk worden jaarlijks gecontroleerd. Huisvestinglocaties van organisaties die zich aanmelden voor SNF worden gecontroleerd op onder andere ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne en beschikbare voorzieningen. Elk jaar toetst SNF opnieuw of een locatie nog voldoet aan de gestelde eisen. Is dat niet het geval en herstelt de aanbieder de ontbrekende punten niet snel, dan wordt de aanbieder van de huisvesting uitgeschreven uit het register. Bij E&A heeft u daarom zekerheid dat de huisvesting van de uitzendkrachten die bij u aan het werk gaan goed geregeld is.

NEN 4400-1

De norm NEN 4400-1 toetst of bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, voldoen aan gestelde (administratieve) verplichtingen. Bedrijven die arbeid ter beschikking stellen, zijn onder andere verplicht om juist en tijdig aangifte en afdracht te doen van loonheffingen en omzetbelasting. Daarnaast moeten deze uitzendbureaus de administratie van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten voeren volgens de normen. E&A voldoet aan de eisen die NEN 4400-1 oplegt.

SNA-keurmerk

Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft het SNA-keurmerk ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving, lopen inleners en opdrachtgevers het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verlichtingen uit arbeid die de uitlener niet heeft voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden twee keer per jaar gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid. Dit beperkt het risico op aansprakelijkheidsstelling voor de inlener en uitbesteder van werk.
E&A maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig. Als u niet akkoord gaat met onze cookie statement dan plaatsen wij alleen de functionele cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan ons cookie statement en privacy policy om meer te leren over onze cookies.